Srbsko

Novo BrdoMěsto

Jedno z největších srbských středověkých měst a počtem obyvatel i jedno z největších na Balkáně se nachází na vrcholu Malého pohoří 40 km východně od Prištiny. Město bylo postaveno počátkem 14. století jako obchodní centrum pro trhovce, řemeslníky a horníky, v okolí města byla naleziště olova, železa, stříbra a zlata.

Za cara Stefana Dušana vznikla ve městě mincovna, kde od roku 1349 razili groše s názvem města. Rozvinulo se zde umělecké zpracování kovů. Město si udržovalo obchodní styky s dalšími přímořskými městy. Turci obsadili město v roce 1455, od té doby pomalu upadalo a počátkem 17. století bylo opuštěno.

Město tvoří 2 části, Horní město na vrchu Malého pohoří je obehnáno hradbami s 6 věžemi, druhou část tvoří větší Dolní město, které je obehnáno objemnou zdí se 2 věžemi a hlubokým obranným příkopem.

V Novém Brdu bylo 7 srbských a 2 katolické kostely. Nejdůležitější je kostel sv. Nikole, dlouhý 30 metrů. Bylo zde nalezeno 900 hrobů vytesaných do stěn. Roku 1466 byl kostel přeměněn na mešitu.

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články