Laos

Laos nacházející se v jihovýchodní Asii je jednou z nejchudších zemí této oblasti. Tento hornatý a vnitrozemní stát sdílí hranice s Thajskem, Kambodžou, Myanmarem (Burma)Vietnamem a Čínou.

 

Topograficky lze Laos rozdělit na tři oblasti. Hornatý lesy posetý sever, úrodná údolí v okolí řeky Mekong, která se táhnou napříč celým územím Laosu od severu k jihu, a třetí oblast tvoří náhorní plošiny rozseté po celé zemi, jež společně s pohořími pokrývají 70% povrchu státu.

 

Laos díky izolaci od zahraničního vlivu předkládá turistům pohled na tradiční jihoasijský styl života. Praví dobrodruzi mohou pronikat prvotními nevykácenými lesy a objevovat jejich prvotní obyvatele. Nabízí i návštěvu kulturních památek, klášterů a khmérských chrámů či plavbu po Mekongu s okolními přírodními krásami.

 

Zajímavá místa a města Laosu : Champasak, Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, Sam Neue

 

Laos : fotografie 

 

Laos : cestopisy 

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články